Kontakt oss:

                 
Postadresse, St. Olavs Hospital:    Postboks 3250, 7006 Trondheim
Ledelse
Besøksadresse Forsyningssenteret , 1. etg.
E-postadresse driftsservice@stolav.no
Divisjonssjef Tove O. Holan  72 57 63 70 
 

Tove.Ofstad.Holan@stolav.no 

Assisterende divisjonssjef Gunnar Bækken 72 57 66 63
                                                                                         G.baekken@stolav.no
Kundesenter
Besøksadresse Forsyningssentret, 1. etg.
Telefon 06750
E-postadresse kundesenter@driftsservice.no
Avdelingssjef Bjørn HammerBjorn.Henning.Hammer@stolav.no

Almenn teknikk
Besøksadresse Teknisk sentral , Forsyningssenteret 1. etg.
E-postadresse almenteknisk@stolav.no
Avdelingssjef Mats Hobber 72 57 36 20
  mats.hobber@stolav.noArbeidsmiljøavdelingen
Besøksadresse
Ekspedisjon 95 12 68 80

Avdelingssjef Oddny Bøe                                            

Oddny.boe@stolav.no
Bemanningssenteret
Besøksadresse Brakka, 1.etasje Forsyningssenteret
Telefon 72 57 38 88
Avdelingssjef Nina Christin Berg

Nina.Christin.Berg@stolav.no

Renhold
Besøksadresse Forsyningssenteret 1. etg.
E-postadresse renhold@stolav.no
Avdelingssjef Kirsti Bekken

Kirsti.Bekken@stolav.no

Medisinsk teknikk
Besøksadresse Forsyningssentret, 2. etg.
Medisinsk-teknisk vakt Sentralbord: 06800
E-postadresse  medtek@stolav.no
Avdelingssjef Stig Koteng 73 87 63 60
Stig.koteng@stolav.no
Mat og café
Besøksadresse AHL-senteret U1,Prinsesse Kristinas gt. 3
Kjøkken 72 82 70 61
Catering 72 82 83 96 
Avdelingssjef Gunnar Kvamme 92 62 62 03/72 82 84 57
Gunnar.kvamme@stolav.no 
Steril forsyning
Besøksadresse AHL-senteret U1, Prinsesse Kristinas gt. 3
Avdelingssjef Ann Margrethe Berg 72 82 67 57/ 92 85 57 13
  Ann.margrethe.berg@stolav.no
Logistikk og forsyning
Postadresse  Heggstadmoen 51, 7080 Heimdal 
Ordrekontor  73 86 80 96 
Varemottak 73 86 73 86 
E-postadresse lager@stolav.no / forsyning@stolav.noAvdelingssjef Roar Sommer 73 86 65 14
roar.sommer@stolav.no
Dokumentasjonssenteret
Felles skrive og oppfølgingstjeneste:
Besøksadresse Fischebygget, Elgesetergt. 10
Telefon 994 17 411
Passientjournalarkivet:
Besøksadresse Dora, Maskinistgata 1
Telefon 959 16 794
Avdelingssjef Stein Kvernberg stein.kvernberg@stolav.no
Telefon 920 16 794
   
 Fakturaadresse for Driftsservice m/avdelinger:           Serviceboks 2622, 6405 Molde       
   
Oppdatert 20.08.2015  
   

Beliggenhet

Forretningssjef, ledelse/stab er i Forsyningssenterets 1 egt.Kundesenter og pasientportører i Forsyningssenteret 1. etg.Steril forsyning er lokalisert i U1 i Akutt-/Hjerte- og LungesenteretMat og cafe  har sitt hovedkjøkken i U1 i Akutt-/Hjerte-og Lungesenteret.Akutt-/Hjerte- og Lungesenteret, Nevrosenteret, Kvinne-/barn senteret, Gastrosenteret og Labsenteret har kantiner i 1 etg.Lian/Haukåsen kjøkken og kantine har adresse, Vådanvn. 39.Orkdal sykehus har kjøkken og kantine i 1. etg. Nidaros, Østmarka har kantine i nytt bygg.Medisinsk teknikk har sine kontorer og hovedverksted i Forsyningssenterets  2. etg.Lønn og regnskap holder til i Erik Jarlsgt, Revmatismehuset 3. og 4. etasje.Renhold har sitt Hovedkontor i Forsyningssenteret 1. etg.Logistikk og forsyning har kontor og lager i Heggstadmoen 51, 7080 Heimdal.Intern/ekstern transport, tøy og Post er lokalisert på St. Olav.Dokumentasjonssenter: Pasientjournaler er lokalisert på Dora. Felles skriveenhet er i Elgsetergt. 10.Allmenn teknikk  lokalisert i Teknisk sentral, Forsyningssenteret.Driftssentralen og sikkerhet  ligger i Forsyningssenteret 1. etg.

 

 Virksomheten drives for det meste på dagtid med unntak av: 

•Kundesenteret: Telefon 06750 er døgnbemannet

•Sentralbordet: Telefon 06800 er døgnbemannet

•Sikkerhetsseksjonen 24 timer i døgnet

•Allmenn teknikk, 24 timer i døgnet

•Steril forsyning, åpningstid 07.00-22.00

•Medisinsk teknikk, dagtid og hjemmevakt

•Dokumentasjonssenteret: Åpent til 07.00-22.00