Allmenn Teknikk

Allmenn Teknisk Avdeling utfører tekniske drifts- og vedlikeholdsoppgaver i alle bygninger, tekniske anlegg og utomhusområder innenfor St.Olavs Hospital HF.Vi yter teknisk bistand for ikke-medisinsk utstyr og utfører driftsoppgaver til alle avdelinger i henhold til de behov disse har. Vi har også ansvaret for sikkerheten ved sykehuset gjennom vår vektertjeneste.

Bygningsmassen er på ca. 390.000 m2 og med utomhusareal på ca.1200 dekar.Spennvidden i alder for bygningsmassen er fra ultimo 1800-tallet frem til dagens moderne bygg.Dagens moderne sykehus har avansert teknologi, og våre medarbeidere utvikler kunnskap og erfaring i tråd med utviklingen for å inneha den høye og nødvendige kompetansen som kreves til enhver tid.I forbindelse med ombygging/renovering og nybygg er vårt fagpersonell med både som rådgivere ut fra driftskompetansen, og som en del av kompetanseutvikling for et teknisk driftsansvar.

Avdelingen er ISO 9001 sertifisert. Et ISO 9001-sertifikat viser at vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter en standard og er funnet å være i tråd med den.

Kontaktinfo Allmenn Teknikk.Spørsmål kan rettes til:Allmenn Teknikk, v/avdelingssjef Mats Hobber, mats.hobber@stolav.no. Tlf. 72 57 16 00 / 994 41 489HMS/Kvalitetskoordinator, Gunnar Husby, gunnar.husby@stolav.no. Tlf. 72 57 16 16 / 916 29 980

Besøksadresse:Forsyningssenteret St. Olavs HospitalTelefon 72 57 16 00