Velkommen til ArbeidsmiljøavdelingenArbeidsmiljøavdelingen er St Olavs hospitals bedriftshelsetjeneste.Vi har i tillegg følgende eksterne kunder:

Rusbehandling Midt-Norge, Hemit, Sykehusapotekene, Trøndelag ortopediske verksted, NTNU Samfunnsforskning, Konsek AS,

Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF.Arbeidsmiljøavdelingen ved St. Olavs hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til glede og utvikling.Sunne og gode arbeidsplasser er viktige for oss alle. Vi tilbringer store deler av livet på arbeidsplassen, den skal være et sted å bruke oss selv, kunnskapen og kompetansen vi har.Det å være i arbeid er viktig for identiteten vår. Jobben definerer en stor del av hvem vi er og evnen til å fylle jobben er avgjørende for selvbildet.

De utfordringer jobben gir oss, er viktige for utviklingen av vår fysiske og mentale helse.

Vi har i tillegg følgende eksterne kunder:Vi kan hjelpe - med mye!Ikke nøl med å kontakte oss om det er noe vi kan hjelpe med. Det kan være enkle ting, som hjelpemidler for å spare øyne, rygg, eller andre tiltak for å skape bedre arbeidsmiljø og samarbeidsklima.

Vi har arbeider også med forebyggende og helsefremmende tiltak for å komme i forkant av problemene.Arbeidsmiljøavdelingen har taushetsplikt og et eget journalsystem.