Velkommen til Dokumentasjonssenteret

Dokumentasjonssenteret ble etablert 01.01.2009, og består av to enheter; Pasientjournalarkivet og Felles skrive- og oppfølgingstjeneste som til sammen består av 54,2 årsverk.

 

Dokumentasjonssenteret skal ha en fremtredende rolle i forhold til håndtering av pasientinformasjon knyttet til dokumentforvaltning og arkivtjeneste ved St Olavs Hospital.

 

Ved å sentralisere disse tjenestene vil vi kunne bygge opp, og videreutvikle et kunnskaps- og kompetansesenter for behandling og håndtering av all pasientrelatert informasjon ved sykehuset.