Vi sørger for at sykehusets medisinsk-tekniske utstyr fungerer.

Som en av landets ledende medisinsk-tekniske enheter siden 1976 har vi bygd opp unik erfaring og kompetanse på design, konstruksjon og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr.

St. Olavs hospital har en avansert medisinsk-teknisk utstyrspark som i gjenskaffelsesverdi representerer rundt 800 millioner kroner. Gjennom tett samarbeid med de medisinske enhetene på sykehuset, har vi etablert egne faggrupper som leverer service og vedlikehold innenfor sine spesialfelt.

Opplæring i bruk av sykehusets medisinske utstyr er en av våre hovedoppgaver. Som første medisinsk-tekniske avdeling i Skandinavia er våre tjenester kvalitetsikret etter ISO 9001:2000 standard for kvalitetsystem.

I tillegg til service og vedlikehold, er vi langt fremme på utvikling og konstruksjon av medisinsk utstyr. Vår kompetanse gjør oss til en naturlig rådgiver ved innkjøp av nytt utstyr.