Velkommen til Steril forsyning

Sykehus og institusjoner har et stort og kontinuerlig behov for sterilisering av instrumenter og utstyr.
Et langt og tett samarbeid med våre kunder ved St. Olavs hospital har gitt oss spesialkompetanse på forsyning av sterilt utstyr til operasjonsavdelinger, poliklinikker, sengeavdelinger og andre.

Gjennom våre 45 medarbeidere og med årelang erfaring fra produksjon av sterile instrumenter og utstyr kan vi tilby effektiv rengjøring, desinfeksjon, kontroll, pakking, sterilisering og distribusjon av sterile produkter.
Produktene er sporbare i vår verdikjede.

Vi administrerer kvalitetskontroller av instrumentpark ved operasjonsavdelingene. Tilbyr også rådgiving og opplæring, samt veiledning mht. anskaffelse av instrumentvaskemaskiner og store autoklaver.