Miljøsertifisering

St. Olavs Hospital er sertifisert etter den internasjonale standarden for miljøstyring, NS-EN-ISO 14001. Sertifiseringsorgan er Teknologisk Institutt AS.

Miljøpolitikk:
Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet.
Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra vår egen virksomhet og tjenestene vi leverer.

Vi tar vare på vårt ytre miljø ved å:
• Ha miljøpåvirkningen i tankene ved valg av legemidler i pasientbehandlingen
• synliggjøre vår miljøpolitikk i alle innkjøp
• prioritere bruk av kortreist og økologisk mat
• bruke miljøvennlige materialer med lang levetid ved klinisk og teknisk drift, samt vedlikehold og utvikling av bygninger og tekniske anlegg
• øke levetiden ved planlegging av optimalt forebyggende vedlikehold
• bruke så lite energi som mulig ved optimal klinisk og teknisk drift av bygg, anlegg og utstyr
• minimere reisevirksomhet og velge miljøvennlige transportmiddel
• minimere avfallsmengde og maksimere gjenvinningsgrad
• rapportere og behandle miljøavvik
• arbeide for å ha en trygg arbeidsplass med fokus på bruk av riktig verneutstyr og gode arbeidsprosedyrer innenfor klinisk og teknisk drift