ISO-sertifisering og forretningsmessig drift

Driftsservice må være forberedt på konkurranseutsetting av virksomheten i fremtiden. Eksempler viser at store offentlige institusjoner skilles ut, etableres som aksjeselskap og konkurranseutsettes. Private aktører står klar til å overta offentlige oppgaver. Avskalling, utkontrahering, ”outsourcing”, privatisering og konkurranse er ikke lenger fjerne begrep. Dette står i dag på toppen av den politiske dagsorden.

I tråd med sentrale vedtak i det regionale helseforetaket er vårt driftsbudsjett i praksis overført som et innkjøpsbudsjett til den enkelte kliniske virksomhet i sykehuset. Det betyr at de som har ansvar for å bestille og bruke våre tjenester også får det økonomiske ansvaret. Videre betyr dette at St. Olavs Driftsservice må tilpasse driften etter vanlige forretningsmessige prinsipper. Salgs- og leveranseavtaler (SLA) er utformet og vil være grunnlaget for dette samarbeidet. Vi har etablert kvalitetssystem i alle enheter for å forberede oss på å møte de utfordringer som ligger i dette.

Tidlig ute med kvalitetssikring
Ledelsen ved St. Olavs Driftsservice definerte allerede i 1997 mål hvis hensikt var å forberede virksomheten til å møte den nye hverdagen og gjøre det som måtte til for å forbedre virksomheten og bevare viktige arbeidsplasser. Et av tiltakene var å bringe alle enheter opp på et kvalitetsnivå som tilfredsstiller kravene i ISO 9000 Standard for kvalitetssystemer. Allerede i 1998 ble kjøkkenet sertifisert etter ISO 9001 som det første sykehuskjøkken i Skandinavia. Siden har de fleste enheter blitt ISO-sertifisert. Som ett av de første sykehus har vi også fått ISO-sertifikat for ledelse.

St. Olavs Hospital miljøsertifiseres også etter ISO 14001.

Følgende enheter i St. Olavs Driftsservice er ISO-sertifisert:

  Avdeling Sertifisert etter Dato
1 Mat og cafe NS-EN ISO 9001* 12.07.1998
2 Medisinsk teknikk NS-EN ISO 9001* 08.11.1999
3 Allmenn teknikk NS-EN ISO 9002* 24.08.1999
4 Renhold NS-EN ISO 9002* 21.12.1999
5 Logistikk og forsyning NS-EN ISO 9001:2000 02.12.2002
6 Sterilforsyning NS-EN ISO 9001:2000/14001 11.05.2004
7 Ledelse NS-EN ISO 9001:2000

13.12.2004

8 Kundesenter NS-EN ISO 9001 2008

01.12.2010

9 Dokumentasjonssenteret  NS-EN ISO 9001 2008  24.10.2011