Målsetting for St. Olavs driftservice

St. Olavs driftsservice skal være ledende totalleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseinstitusjoner i Midt-Norge og være et naturlig førstevalg for våre kunder.
Våre fagavdelinger skal være oversiktlige, veldrevne og kompetente, kunne samarbeide på langs og på tvers, samt raskt kunne foreta tilpasninger i forhold til endringer som kommer.
Vårt kvalitetssystem skal tilfredsstille kravene i NS-EN ISO 9001.
Vi skal gjennomføre årlig kundeundersøkelse og avvikle kundemøter med den enkelte klinikk to ganger i året.
Vi skal holde oss innenfor budsjettert resultat ved kostnadseffektiv drift, riktige og konkurransedyktige priser og tett oppfølging av driften.
Vi skal forebygge forurensning og overholde alle lovbestemte og egendefinerte miljøkrav.
Vi skal ha kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere med stolthet for virksomheten.
St. Olavs driftsservice skal være ledende totalleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseinstitusjoner i Midt-Norge og være et naturlig førstevalg for våre kunder.