Velkommen til St. Olavs driftsservice

St.Olavs driftsservice er totalleverandør av ikke-medisinske tjenester til St.Olavs hospital. Tjenestene skal være av så høy kvalitet at klinikkene kan legge fokuset på sykehusets primæroppgaver. Diagnostikk og behandling av pasienter stiller høye krav til lys, varme, renhold, mat, transport, forbruksvarer, medisinsk utstyr, vedlikehold av bygningsmasse og inventar, kvalitet på dokumentasjon, velfungerende ansatte og arbeidsmiljø. Alt dette leveres av St.Olavs driftsservice, med sine for tiden 800 ansatte fordelt på 11 avdelinger.Målet er å levere tjenester av høy kvalitet, effektivt og til riktig pris. Dette ivaretas gjennom internhandelmodellen. St.Olavs driftsservice har gjennom dette et leverandør-kunde-forhold til klinikkene. Kundeforholdet følges opp gjennom salg- og leveranseavtaler, kundemøter, kundeundersøkelser, og ved å være tilgjengelig 24 timer i døgnet alle dager i uken pr. telefon nr. 06750. Åpningstider i Kundesenterets skranke i Forsyningssenteret er mandag til fredag kl. 07:00-15:30.St.Olavs driftsservice har et sterkt kvalitetssystem. Vi er ISO-sertifisert etter ISO 9001-standarden. Som et av de første sykehus har vi fått ISO-sertifikat for ledelse.Sykehuset er sertifisert etter Miljøstandarden ISO 14001. Dette bidrar til kvalitet på fokusområder som for eksempel matvarer, legemidler, kjemikalier, klima og energi og avfall.St.Olavs driftsservice har som mål å være en ledende totalleverandør av støttetjenester til sykehus og andre helseinstituasjoner i Midt-Norge.St.Olavs driftsservice skal være oversiktlig, veldrevet og kompetent, og er inndelt i følgende avdelinger.1. Kundesenter2. Allmenn teknikk3. Arbeidsmiljøavdelingen4. Dokumentasjonssenteret5. Logistikk og forsyning6. Bemanningssenteret7. Mat og cafe8. Medisinsk teknikk9. Pasientreiser10. Renhold11. Steril forsyning

Ved å klikke på dukkene øverst på siden kommer du inn på avdelingene.